پلتفرم تحلیل تکنیکال بورس

پلتفرم تحلیل تکنیکال بورس

پیاده سازی پلتفرم تحلیل تکنیکال بورس برای بازار بورس تهران با توحه به آخرین تغییرات لحظه ای سهام ایران